takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sorbus carpatica Borbás

jarząb karpacki