rok 2009

07.12.2009

* Dziękuję Annie Smith za uwagi do tłumaczeń na angielski i korektę niektórych elementów i tekstów.
* Zmieniona została domyśla wielkość fotografii. Poprzedni standard był pomyślany tak aby atlas dało się wygodnie oglądać na monitorach o rozdzielczości 800x600 i większej. Przez 10 lat postęp technologiczny sprawił, że dominują lepsze monitory o większej rozdzielczości. Zmiana standardu pozwoli lepiej wykorzystać to dobrodziejstwo. Nowo dodawane zdjęcia (i te stare które będą ponownie redagowane) dostosowują się do nowe standardu - będą większe w przypadku, gdy temat zdjęcia czyni to sensownym i gdy pozwala na to rozmiar oraz jakość zdjęcia źródłowego.

28.09.2009

space

* dodatkowe ułatwienie poruszania się po indeksie to obok listwy skoków do pierwszej litery nazwy, listwa skoków do kolejnej litery w nazwie - znacznie przyśpiesza znajdowanie właściwej nazwy, zwykle dwa kliknięcia wystarczają by trafić do szukanaj pozycji

space

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Michała Smoczyka: rogownica murawowa (Cerastium glutinosum), koniczyna żółtobiała (Trifolium ochroleucon), stokłosa prosta (Bromus erectus), wiechlina odległokłosa (Poa remota),
i uzupełnienia fotografii

(updates): wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), pięciornik wiosenny (Potentilla neumanniana), czerniec gronkowy (Actaea spicata), rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), jęczmieniec zwyczajny (Hordelymus europaeus), rdest pokrewny (Polygonum affine), ognik szkarłatny (Pyracantha coccinea), lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum), zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum), tobołki przerosłe (Thlaspi perfoliatum), kłobuczka pospolita (Torilis japonica), brzoza omszona karpacka (Betula pubescens ssp. carpatica), gęsiówka szorstkowłosista (Arabis hirsuta), ostrożeń dwubarwny (Cirsium helenioides), świerząbek korzenny (Chaerophyllum aromaticum), bylica draganek (Artemisia dracunculus), turzyca brzegowa (Carex riparia), klon pospolity (Acer platanoides), kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), pszeniec różowy (Melampyrum arvense), buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor), róża dzika (Rosa canina), przegorzan kulisty (Echinops sphaerocephalus), przytulia północna (Galium boreale), rzeżusznik Hallera (Cardaminopsis halleri), trędownik skrzydlaty (Scrophularia umbrosa), mierznica czarna (Ballota nigra), wiechlina gajowa (Poa nemoralis), lepiężnik różowy (Petasites hybridus), dziurawiec skąpolistny (Hypericum montanum), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), turzyca błotna (Carex acutiformis), orlica pospolita (Pteridium aquilinum), koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium), lebiodka pospolita (Origanum vulgare), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula).

space

* Uzupełnienie zdjęć Błażeja Gierczyka: czosnek siatkowaty (Allium victorialis), marzanka pagórkowa (Asperula cynanchica), rożeniec górski (Rhodiola rosea), leniec pospolity (Thesium linophyllon), goździk skupiony (Dianthus compactus), chaber miękkowłosy (Centaurea mollis), lniczka mała (Chaenorhinum minus), czyściec prosty (Stachys recta), groszek pannoński (Lathyrus pannonicus), fiołek dacki (Viola dacica), zaraza niebieska (Orobanche purpurea), zaraza czerwonawa (Orobanche lutea), zaraza żółta (Orobanche flava), zaraza macierzankowa (Orobanche alba), rezeda mała (Reseda phyteuma), zaraza bladokwiatowa (Orobanche pallidiflora), szczodrzeniec zmienny (Chamaecytisus albus), lepnica wąskopłatowa (Silene otites), róża francuska (Rosa gallica), róża alpejska (Rosa pendulina), olsza zielona (Alnus viridis), wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua), len włochaty (Linum hirsutum), wężymord stepowy (Scorzonera purpurea), dzwonek wąskolistny (Campanula polymorpha), rozchodnik kaukaski (Sedum spurium), rozchodnik alpejski (Sedum alpestre).

* Nowy takson

(new taxon) z fotografiami Marka Borowca: sit bałtycki (Juncus balticus).

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

25.03.2009

* Nowe strony o Dyrektywie Siedliskowej (i projekcie Natura 2000), gatunkach o znaczeniu wspólnotowym, siedliskach przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, Polskiej Czerwonej Liście Roślin i o ustawowej ochronie roślin.
* Zmiana sposobu prezentacji informacji o roślinach chronionych - teraz dodatkowo rodzaj ochrony ustawowej jest opisowo podany na stronie gatunku i w bloku skróconego opisu danego gatunku na stronach nadrzędnych. Wszystkie rośliny chronione zostały jeszcze raz przejrzane na zgodność z rozporządzeniem (2004) (generalnie nie było błędów poza jednym pominięciem i niejasnymi sformułowaniami w niektórych przypadkach). Dodatkowo, dla ścisłości, jest obecnie prezentowany numer załącznika rozporządzenia i pozycji w załączniku pod którą dany gatunek jest przywołany przez Ustawodawcę.
* Analogicznie do sposobu prezentacji informacji o ustawowej ochronie roślin, jest też prezentowana informacja o statusie zagrożenia wymarciem wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (2001) i Polskiej Czerwonej Listy Roślin (2006). Z tym, że stopień wprowadzenia "czerwonych statusów" nie jest jeszcze kompletny w atlasie.
* W Ogrodzie - oznaczenie gatunków które są "kwiatami letnimi" tj. jednorocznych, dwuletnich lub zimowanych w pomieszczeniu. Dodanie kilku nowych zestawień wg kategorii użytkowej (np. "rośliny obwódkowe").
* Dodanie kilkunastu obszernych artykułów o uprawie niektórych popularnych bylin ozdobnych. Uzupełnienie opisów dla kilkudziesięciu gatunków roślin.

17.03.2009

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jacka Sobonia: hiacyntowiec hiszpański (Hyacinthoides hispanica), pozłotka kalifornijska (Eschscholzia californica), dąb wielkoowocowy (Quercus macrocarpa), czartawa pośrednia (Circaea intermedia), czosnek białawy (Allium cristophi), buk zwyczajny wschodni (Fagus sylvatica ssp. orientalis), figowiec właściwy (Ficus carica), goździk postrzępiony (Dianthus plumarius), fiołek trójbarwny nadmorski (Viola tricolor ssp. curtisii), farbownik lazurowy (Anchusa azurea), bylica draganek (Artemisia dracunculus), dereń kousa chiński (Cornus kousa ssp. chinensis), goryczka żółta (Gentiana lutea), Helenium xhybridum, dzielżan jesienny (Helenium autumnale), floks Drummonda (Phlox drummondii), floks wiechowaty (Phlox paniculata), Epimedium xversicolor, dymnica pospolita Wirtgena (Fumaria officinalis ssp. wirtgenii), cis japoński (Taxus cuspidata), Taxus xmedia, Artemisia campestris ssp. sericea, brzoza żółta (Betula alleghaniensis), chaber górski (Centaurea montana), chaber drobnogłówkowy (Centaurea diffusa), chaber wielkogłówkowy (Centaurea macrocephala), chaber białawy (Centaurea dealbata), funkia sina (Hosta sieboldiana), funkia Fortune'a (Hosta fortunei), dmuszek jajowaty (Lagurus ovatus), Berberis xottawensis, ciemiernik wschodni (Helleborus orientalis), dzwonek Poszarskiego (Campanula poscharskyana), dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus), Viola porphyrea, barwinek większy (Vinca major), Begonia xhortensis, doględka nastroszona (Grindelia squarrosa)
i uzupełnienia fotografii

(update): bazylia pospolita (Ocimum basilicum), elisma wodna (Luronium natans), dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), dąb czerwony (Quercus rubra), czeremcha skalna (Padus petraea), goryczka krótkołodygowa (Gentiana clusii), berberys Julianny (Berberis julianae), epimedium alpejskie (Epimedium alpinum), dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), chaber barwny (Centaurea triumfettii), goździk siny (Dianthus gratianopolitanus), dereń kousa (Cornus kousa),

space

* Nowy gatunek

(new species) z fotografiami Stanisława Kucharzyka: sesleria Bielza (Sesleria bielzii).

space

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Jacka Sobonia: akant długolistny (Acanthus longifolius), akebia pięciolistkowa (Akebia quinata), tawułka chińska (Astilbe chinensis), amzonia nadreńska (Amsonia tabernaemontana)
i uzupełnienia fotografii

(update): babka nadmorska (Plantago maritima).

space

* Uzgodnienie systematyki w atlasie z systemem podanym w czekliście IB PAN. Zmiany dotyczyły głównie przyporządkowania niektórych rodzin roślin do rzędów, podziału rodziny liliowate (Liliaceae) na drobniejsze rodziny oraz stworzenia kilku nowych stron na poziomie rzędu i podklasy. Do słownika dodany artykuł o systematyce roślin.

* Na atlas-roslin.pl można było do tej pory patrzeć na dwa sposoby - "florystycznie" i "fitosocjologicznie". Obecnie dodany został trzeci aspekt - dostępny przez link ze strony głównej "Ogród" i strony podrzędne.

space

space

space

space

space

space

space

space

11.01.2009

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Barbary Łotockiej: grusza piaskowa (Pyrus pyrifolia), bazylia pospolita (Ocimum basilicum), seradela pastewna (Ornithopus sativus), penstemon bródkowy (Penstemon barbatus), arbuz zwyczajny (Citrullus lanatus), miechunka peruwiańska (Physalis peruviana)
i uzupełnienia fotografii (update): koniczyna dwukłosowa (Trifolium alpestre), nasturcja większa (Tropaeolum majus), ogórek siewny (Cucumis sativus), papryka roczna (Capsicum annuum), malwa różowa (Alcea rosea), poziomka pospolita (Fragaria vesca), dymnica pospolita typowa (Fumaria officinalis ssp. officinalis), oberżyna (Solanum melongena), rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus), traganek pęcherzykowaty (Astragalus cicer), dynia zwyczajna (Cucurbita pepo), przytulia czepna (Galium aparine), cebulica syberyjska (Scilla sibirica), Malva sylvestris ssp. sylvestris, tymotka łąkowa (Phleum pratense), sumak odurzający (Rhus typhina), rzepak (Brassica napus ssp. napus), wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), groszek czerniejący (Lathyrus niger), olsza czarna (Alnus glutinosa), łubin żółty (Lupinus luteus), porzeczka zwyczajna (Ribes rubrum), cynia wytworna (Zinnia elegans), mikołajek płaskolistny (Eryngium planum), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), dąb szypułkowy (Quercus robur), dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides), topola osika (Populus tremula), czermień błotna (Calla palustris), mak piaskowy (Papaver argemone), ostrożeń polny (Cirsium arvense), fasola zwykła (Phaseolus vulgaris), śliwa domowa renkloda (Prunus domestica ssp. italica), perukowiec podolski (Cotinus coggygria), kapusta warzywna głowiasta (Brassica oleracea var. capitata), bylica polna (Artemisia campestris), bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium), szczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla), czyściec prosty (Stachys recta), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), farbownik polny (Anchusa arvensis), żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius), bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), kruszyna pospolita (Frangula alnus), powojnik pnący (Clematis vitalba), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), koper ogrodowy (Anethum graveolens), koniczyna biała (Trifolium repens), bluszcz pospolity (Hedera helix), ośmiał mniejszy (Cerinthe minor), cieciorka pstra (Coronilla varia), sałata kompasowa (Lactuca serriola), orzech włoski (Juglans regia), aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), powój polny (Convolvulus arvensis), czyścica drobnokwiatowa (Acinos arvensis), owies zwyczajny (Avena sativa), janowiec barwierski (Genista tinctoria), miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), Matthiola longipetala, psianka słodkogórz (Solanum dulcamara), ślaz zygmarek (Malva alcea), skrzyp zimowy (Equisetum hyemale), ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria), morela zwyczajna (Armeniaca vulgaris), lepnica wąskopłatowa (Silene otites), wiśnia ptasia (Cerasus avium), Veronica longifolia, miłek letni (Adonis aestivalis), brzoskwinia zwyczajna (Persica vulgaris), palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis), perłówka zwisła (Melica nutans), ogórecznik lekarski (Borago officinalis), pałka wąskolistna (Typha angustifolia), pomidor zwyczajny (Lycopersicon esculentum), bergenia sercowata (Bergenia cordifolia), czosnek por (Allium porrum), groszek pachnący (Lathyrus odoratus),

space

* Korekta na stronie przetacznik rozesłany (Veronica prostrata) i nowe zdjęcia Pawła Cieślaka. Dziękuję.

space