takson uprawiany [24]
· efemerofit, niezadomowiony [234]

Helenium autumnale L.

dzielżan jesienny helenka jesienna
Do gatunku jest zaliczana niska odmiana uprawna ‘Pumilum Magnificum’.
Bylina występująca w Ameryce Północnej, w USA i Kanadzie. U nas uprawiana w ogrodach (popularne „helenki”) przede wszystkim w odmianach różniących się od typu szerszymi i dłużej rozpostartymi kwiatami języczkowymi, oprócz żółtych także w różnych odcieni pomarańczowego i czerwonego. Na łamach tego atlasu są one ujęte pod nazwą dzielżan ogrodowy (Helenium ×hybridum); tam też podane są wymagania i opis uprawy.

występowanie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: wschodnie rejony Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Wysokość: 80-150 cm

Kwitnienie: od sierpnia do października

Grupy użytkowe: bylina ogrodowa • na rabatę bylinową • bylina na kwiat cięty

Wymagania (parametry ogrodowe): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne • strefa mrozoodporności 4