atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24]

Ornithopus sativus Brot.

seradela pastewna seradela siewna
Ornithopus sativus L.
Ornithopus sativus (seradela pastewna)
15.06.2020, Wzniesienia Żarskie, Jasionna; copyright © by Piotr Kobierski
Ornithopus sativus
rozłupki
Ornithopus sativus
rozłupki
Ornithopus sativus
nasienie

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Ornithopus (seradela)kl 7623
Rośliny jednoroczne, o pędach pokładających się lub ±wzniesionych, 20 – 50 (70) cm wysokości; gęsto owłosione.

Liście nieparzysto-pierzastodzielne, o listkach 9 – 12 mm długości i 2.5 – 4 (6) mm szerokości, gęsto owłosione.

Kwiaty (8) 10 – 12 mm długości, szypułki kwiatów 3 – 8 mm długości, dłuższe od przysadek; różowawe. Ząbki kielicha do 2× krótsze od rurki.

Strąki 15 – 30 mm długości i 2.5 – 3 mm szerokości, zagięte, przewęziste 4 – 7 członowe, człony o ±wydatnej nerwacji; nagie lub odlegle owłosione.

Kwitnie od czerwca do lipca(sierpnia).

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Ornithopus sativus (seradela pastewna)
🌱
Roślina uprawiana jako międzyplon na paszę lub zielony nawóz (wiąże azot atmosferyczny, wymarza); poprawia strukturę gleby. Spotykana też przejściowo zdziczała z upraw.

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: uboga • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta)
Niskie wymagania glebowe i cieplne (najlepiej rośnie w chłodnym, wilgotnym, morskim klimacie). Nie nadaje się na gleby podmokłe. Dobrze kiełkuje w suchej glebie.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200615.2.pkob - Ornithopus sativus (seradela pastewna); Wzniesienia Żarskie, Jasionna
200615-2
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, Jasionna/ #1