takson uprawiany [24]
· roślina uprawna, status zadomowienia nieokreślony [234]

Vaccinium corymbosum L.

borówka wysoka borówka amerykańska
Vaccinium corymbosum t ogród
owoce; 15.08.2005, Pewel Wielka; copyright © by Antoni Mielnikow
Vaccinium corymbosum
owoce (jagoda rzekoma)
Vaccinium corymbosum
kwiaty
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Borówka amerykańska jest krzewinką lub krzewem uprawianym w odmianach (także mieszańcowych z Vaccinium angustifolium) wywodzących się od amerykańskiego gatunku borówka wysoka (Vaccinium corymbosum).

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- status zadomowienia nieokreślony; roślina uprawna; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 7120 (potencjalnie) — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_9_2.jmak - Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
09_9_2
leg. Jarosław Makowski #3
znalezisko 20080519.3.js - Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
080519-3
leg. Jacek Soboń #6