takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Artemisia campestris L. ssp. sericea (Fr.) Lemke et Rothm.