takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Artemisia campestris L. ssp. campestris

na stronie — występowanie

występowanie

Pospolita. Suche murawy, przydroża, miejsca ruderalne.