takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Cerastium glutinosum F. W. Schultz

rogownica murawowa
Cerastium pumilum Curtis ssp. pallens (F.W. Schultz) Schinz et Thell.
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

pokrój; 13.05.2009, Równina Torzymska, Starościn; copyright © by Michał Smoczyk

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

pokrój; 15.05.2009, Równina Torzymska, Starościn; copyright © by Michał Smoczyk

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

młode torebki

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

otwarta torebka (10-ząbkowa)

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

liść łodygowy

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

górne podsadki

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

system korzeniowy

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

pokrój

Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)
Cerastium glutinosum (rogownica murawowa)

podsadki 3D||

cechy charakterystyczne

Rośliny roczne, (3)5-20(30)cm wysokości, jasne, żółtawo zielone; gęsto gruczołowato owłosione i z krótkimi włoskami prostymi.

space

Płatki co najwyżej długości działek, 2.5× dłuższe niż szersze. Pręcików (5)6-10. Niekiedy kwiaty 4-krotne - f. subtetrandroides Zając.

space

Kwitnienie kwiecień-maj(czerwiec).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Miejsca suche, słoneczne, ciepłe, często kamieniste, na glebach różnego rodzaju.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20090513.6.sm - Cerastium glutinosum (rogownica murawowa); Równina Torzymska, Starościn

8f · 20090513.6.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/

znalezisko 20090515.1.sm - Cerastium glutinosum (rogownica murawowa); Równina Torzymska, Starościn

4f · 20090515.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Starościn/

znalezisko 20110505.1.jkr - Cerastium glutinosum (rogownica murawowa); Kraków-Mydlniki

16f · 20110505.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków-Mydlniki/