takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.

ponikło igłowate
Heleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. · Scirpus acicularis L.
Eleocharis acicularis
pokrój; 04.09.2004, okolice Pszczyny; copyright © by Antoni Mielnikow
Eleocharis acicularis (ponikło igłowate)
Eleocharis acicularis (ponikło igłowate)
Eleocharis acicularis (ponikło igłowate)
Eleocharis acicularis (ponikło igłowate)
Eleocharis acicularis (ponikło igłowate)
Eleocharis acicularis (ponikło igłowate)
owoce podłużnie żeberkowane z poprzecznymi liniami
Carex demissa (turzyca drobna)

uwagi [Jerzy Kruk]

- roślina o zmiennym pokroju, gdy rośnie w zwarciu tworzy gęste kępy o pędach śr. poniżej 0.5 mm, gdy zasiedla nowe tereny (nie zarośnięte błotniste brzegi stawów) wytwarza rozłogi i luźne darnie złożone z płonnych pędów o śr. powyżej 1 mm,

space

występowanie

Carex demissa (turzyca drobna)
Eleocharis acicularis (ponikło igłowate)

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · cień · woda · gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20071001.2.jkr - Eleocharis acicularis (ponikło igłowate); stawy rybne koło Niwicy
jkr.071001-2
leg. Jerzy Kruk
/stawy rybne koło Niwicy/ #6