takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Eleocharis austriaca Hayek

ponikło austriackie
Heleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. ex Dörfl. ssp. austriaca Hayek
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
12.08.2008, Gorce; copyright © by Jerzy Kruk
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
łodygi miękkie, łatwo ulegające zgnieceniu, w stanie suchym z wyraźnymi 12-14 (lub więcej) bruzdami (wiązkami przewodzącymi)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
dzióbek ok. 1/3 szerokości owocu
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)
Eleocharis austriaca (ponikło austriackie)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie