takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa remota Forselles

wiechlina odległokłosa
Poa chaixi Vill. var. remota Fr.
na stronie — występowanie · znaleziska