atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Juncus balticus Willd.

sit bałtycki
Juncus balticus (sit bałtycki)
10.07.2016, Puck; copyright © by Jerzy Kruk XL
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
Juncus balticus (sit bałtycki)
XL
Juncus balticus (sit bałtycki)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:sit - łodygi pozornie bezlistnekl 1612

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Słone łąki i piaski nadmorskie.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.