efemerofit [24]

Astilbe davidii Henry

tawułka Davida astilbe Davida, zatawułka Davida
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Uprawiana bylina ozdobna; rzadko dziczejąca.

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe