efemerofit [24]

Astilbe davidii Henry

tawułka Davida astilbe Davida, zatawułka Davida

wymagania i uprawa

Uprawiana bylina ozdobna; rzadko dziczejąca.
Grupa użytkowa: bylina ogrodowa