Asterella gracilis (F.Weber) Underw.

gwiaździanka wysmukła