takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Atraphaxis pungens (M. Bieb.) Jaub. et Spach

Atraphaxis pungens
2011.05.22; 2011, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Atraphaxis pungens
2012.05.19
Atraphaxis pungens
2012.05.19
Atraphaxis pungens
2012.05.19
Atraphaxis pungens
2011.05.22

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110000.3.js - Atraphaxis pungens; OB Uniw. Wrocławskiego
110000-3
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #6