Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb.

biczyca trójzębna