takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Bloomeria crocea (Torr.) Coville

Bloomeria crocea
07.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100700.26.pk - Bloomeria crocea; Szczeglacin
100700-26
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1