takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Buxus hyrcana Pojark.

Buxus hyrcana
05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Buxus hyrcana
05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130505.44.js - Buxus hyrcana; OB Uniw. Wrocławskiego
130505-44
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3