atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Calocephalus brownii (Cass.) F. Muell.

kalocefalus
Leucophyta brownii Cass.
Calocephalus brownii (kalocefalus)
2014.07.26; 2013, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Calocephalus brownii (kalocefalus)
2013.08.16; 2013, Wleń; copyright © by Jacek Soboń

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.4.js - Calocephalus brownii (kalocefalus); Wleń
130000-4
leg. Jacek Soboń
/Wleń/ #2