Cladonia cervicornis ssp. verticillata ;(Hoffm.) Ahti

[porost]
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw