Cladonia furcata (Huds.) Schrad.

[porost]
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw