Cladonia furcata (Huds.) Schrad.

[porost]
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw