atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cornus drummondii C.A. Mey. [🔉 kor·nus *]

dereń Drummonda