takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.

przęśl amerykańska
na stronie — znaleziska