takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.

przęśl amerykańska
Ephedra americana (przęśl amerykańska)
07.06.2014, Botanická zahrada Liberec; copyright © by Jacek Soboń
Ephedra americana (przęśl amerykańska)
Ephedra americana (przęśl amerykańska)
Ephedra americana (przęśl amerykańska)
var. andina
Ephedra americana (przęśl amerykańska)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070429.14.js - Ephedra americana (przęśl amerykańska)
070429-14
leg. Jacek Soboń #3
znalezisko 20100727.41.js - Ephedra americana (przęśl amerykańska)
100727-41
leg. Jacek Soboń
/var. andina/ #2
znalezisko 20140607.14.js - Ephedra americana (przęśl amerykańska); Botanická zahrada Liberec
140607-14
leg. Jacek Soboń
/Botanická zahrada Liberec/ #2