takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ephedra distachya L.

przęśl dwukłosowa