takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Eremurus olgae Regel

pustynnik Olgi
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 200 cm · kwitnienie: 7/8

Wymagania: woda · gleba sucha · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne