takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Erica ×watsonii Benth.

na stronie — wymagania i uprawa