atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hypoxis hemerocallidea Fisch., C.A. Mey. et Avé-Lall.