w Polsce występują populacje pośrednie do M. m. ssp. inodora == M. perforata [24]

Matricaria maritima L. ssp. maritima

maruna nadmorska
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch ssp. maritimum · Tripleurospermum martitimum (L.) W.D.J. Koch s.str.
Matricaria maritima ssp. maritima (maruna nadmorska)
07.2014, Gilleleje – Dania; copyright © by Paweł Kalinowski

cechy charakterystyczne

Matricaria maritima ssp. maritima (maruna nadmorska)
Roślina dwuletnia o pędach pokładających się, 10-30 cm wysokości. Roztarte ziele bez wyraźnego zapachu.

space

Listki okrywy zwykle wąsko, ciemno obrzeżone.

space

Kwitnie lipiec-październik.

występowanie

Rzadka.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw