Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC.

skąpowłosek hercyński
na stronie — występowanie · znaleziska