atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Oxalis triangularis A. St.-Hil.

szczawik trójkątny
szczawik (Oxalis) w ogrodzie szczawik (Oxalis) w ogrodzie szczawik (Oxalis) w … szczawik (Oxal…szczawik (Oxalis) w ogrodzieszczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla)szczawik żółty (ogrodowy) (Oxalis valdiviensis)