takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Paeonia anomala L.

piwonia odmienna piwonia nietypowa
Paeonia anomala (piwonia odmienna)
05.2015, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

Paeonia anomala agg. - grupa b. trudnych taksonomicznie jednostek - najpewniej mieszańcowego pochodzenia, stąd są one dość zmienne). Należą tu: P. anomala ssp. veitchii, P. anomala ssp. anomala (te są szczególnie zmienne) oraz P. intermedia. [Paweł Kalinowski]
Piwonia z grupy zielnych. Wymagania i uprawa patrz na stronie — piwonia chińska (Paeonia lactiflora). Rozmnażanie jest opisane na stronie rodzaju — piwonia (Paeonia).

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe): strefa mrozoodporności 3

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150500.9.pk - Paeonia anomala (piwonia odmienna); Szczeglacin
150500-9
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/
/Paeonia hybrida Pall., P. anomala ssp. anomala/ #1