atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Philadelphus schrenkii Rupr.

jaśminowiec Schrenka
Philadelphus Philadelphus Philadelphus PhiladelphusPhiladelphusjaśminowiec kaukaski 'Aureus' (Philadelphus caucasicus ‘Aureus’)jaśminiowiec chiński (Philadelphus sericanthus)
Philadelphus schrenkii (jaśminowiec Schrenka)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Philadelphus schrenkii (jaśminowiec Schrenka)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.50.js - Philadelphus schrenkii (jaśminowiec Schrenka); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-50
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2