takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rhodiola himalensis (D. Don) S.H. Fu

Rhodiola himalensis

var. ishidae; 13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń

Rhodiola himalensis

var. ishidae

Rhodiola himalensis

var. ishidae

Rhodiola himalensis

var. ishidae