takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima

na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw