Scapania brevicaulis Taylor

skapanka krótkołodygowa skapanka Degena
Scapania degenii Schiffn. ex Müll.Frib.