Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort.

skapanka cienista
Scapania umbrosa (skapanka cienista)
pół.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Scapania umbrosa (skapanka cienista)
Scapania umbrosa (skapanka cienista)
Scapania umbrosa (skapanka cienista)
Scapania umbrosa (skapanka cienista)
Scapania umbrosa (skapanka cienista)
Scapania umbrosa (skapanka cienista)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.197.jmak - Scapania umbrosa (skapanka cienista); pół.-zach. Niemcy
197
leg. Jarosław Makowski
/pół.-zach. Niemcy/ #11