atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Schisandra rubriflora Rehder et E.H. Wilson

cytryniec czerwonokwiatowy
Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta MagnoliophytaMagnoliophytacytryniec chiński (Schisandra chinensis)Schisandra sphenanthera
Schisandra rubriflora (cytryniec czerwonokwiatowy)
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Schisandra rubriflora (cytryniec czerwonokwiatowy)
Schisandra rubriflora (cytryniec czerwonokwiatowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.58.js - Schisandra rubriflora (cytryniec czerwonokwiatowy); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-58
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3