atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Wollemia nobilis W.G. Jones, K.D. Hill et J.M. Allen

wolemia szlachetna