fot. 020323-13 — copyright © by Marek Snowarski
normalna
space
Corydalis cava (kokorycz pusta)
space
pokrój rośliny
30.03.2002, dolina Bystrzycy · copyright © by Marek Snowarski