fot. 020511-0934 (392×692) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020511-18
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lepidium campestre (pieprzyca polna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.05.2002, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski