fot. 030628-6164 (639×753) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030628-66 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Juncus inflexus (sit siny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski