fot. 030628-6168 (317×1676) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030628-66 normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Juncus inflexus (sit siny)

on This page when logged in
you will see 8.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski