fot. 030628-6170 (256×1912) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030628-66 normalna
rdzeń przerywany
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Juncus inflexus (sit siny)
28.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski