fot. 110103-6237_v4 (793×537) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030705-4
kłoski
z zielnika
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.07.2003, Wrocław, ogródki działkowe
copyright © by Marek Snowarski