fot. 101118-5630_v2 — copyright © by Marek Snowarski
|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

siewka
2010 copyright © by Marek Snowarski