fot. 101123-5652_v2 — copyright © by Marek Snowarski
|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nasiona
05.10.2010, Bieszczady, Wołosate · copyright © by Marek Snowarski