fot. 110113-6389 — copyright © by Marek Snowarski
|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

łodyga młodej rośliny
2010 copyright © by Marek Snowarski