fot. 110407-7085 — copyright © by Marek Snowarski
3D anaglif|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer platanoides (klon pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat
07.04.2011, Wrocław · copyright © by Marek Snowarski