fot. 110629-1748 (1193×2100) — copyright © by Marek Snowarski
okrywa koszyczka kwiatowego
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 9.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium arvense (ostrożeń polny)

on This page when logged in
you will see 9.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.06.2011, Wrocław, ul. Wojska Polskiego
copyright © by Marek Snowarski
« Cirsium (ostrożeń)

« Cirsium arvense (ostrożeń polny)