fot. 111014-7074 (659×827) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 111014-2 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solidago gigantea (nawłoć późna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.10.2011, Wrocław ul. Onufrego Zagłoby przy ul. Granicznej
copyright © by Marek Snowarski